<
FacketInkomstförsäkringMedlemsavgiftMedlemskapFackförbund
UNIONENingår 3 mån utan avgiftBli medlem i facket
LedarnaingårFrån 296 kr /månBli medlem i facket

ledarna facket
JusekingårFrån 195 kr / månBli medlem i facket

Jusek facket

Facket

Skaffa ett Medlemskap i en svensk fackliga organisationen på jobbet Se till att bli medlem i facket idag. Vi hjälper dig att hitta rätt fackförbund eftersom det kan vara svårt att veta vilket fackförbunden skall man välja.

 1. Unionen facket ca 660 000 Inkomstförsäkring Ingår
 2. Vision facket Medlemmar ca 176 000 Inkomstförsäkring Ingår
 3. Jusek facket Medlemmar ca 80 000 Inkomstförsäkring Ingår

Vilket facket passar mig

Facket fungerar som en förening, dessutom får du kontinuerligt fackliga nyheter, information om hur akassan fungerar och vad du ska tänka på när du väljer fack. Är du exempelvis intresserad av Unionen, Sveriges största fackförbund för tjänstemän i privat sektor, får du 3 månaders gratis medlemskap. Funderar du på att gå ut ur ditt fackförbund? Här finns information kring hur du gör det också. Det viktigaste är att vi väckt frågan om varför just du ska vli medlem i facket.

Bli medlem i facket

Här får du lära dig vad gå med och bli medlem i facket behövs det kollektivavtal, fackliga vad har jag för försäkringar genom fackligt ?

 • Bli medlem i facket hjälper till att förhandla fram bästa möjliga lön för dig.
 • Räkna ut din facket medlemsavgift och välj typ av medlemskap
 • Gå med i facket Vissa fackligt har en uppsägningstid på sitt medlemskap.
 • Kostnadsfritt, prova att bli medlem i facket.
 • De som inte är medlemmar i fack har ofta inte en susning om vad ett kollektivavtal är och vad det innehåller.

Fackliga intresserade anställda och alla medlemmar som vill veta mera om facket. Finns inget krav på att du ska vara medlem i facket. Gå med i facket du som tillhör ett svenskt fackförbund ger automatiskt stöd till andra fackliga medlemmar som befinner sig i en utsatt situation. Genom ditt medlemskap är du med och bidrar till bättre arbetsvillkor, säkrare arbetsplatser och demokrati. Fackligt intresserade anställda och alla medlemmar som vill veta mera om facket. Finns inget krav på att du ska vara medlem i facket.

Bli medlem i facket - Bli medlem nu >>


Unionen - En inkomstförsäkring utöver det vanliga - Bli medlem nu >>

Grunden för allt fackligt arbete är organisering. Med fler aktiva och engagerade medlemmar har fackförbund större möjligheter att lyckas förhandla fram bra kollektivavtal och lyckas påverka.

På den svenska marknaden finns det många olika fackförbund och centralorganisationer. De fackförbund som existerar organiserar nästan samtliga yrken och du kan i flera fall finna att du som arbetsför, egenföretagare eller studerande, kan vara medlem i ett antal olika fackförbund. Därför har denna sida tagits fram för att säkerställa att du får maximal hjälp vid ditt val. Det finns många olika faktorer att ta i beaktande; kostnaden per månad för medlemskapet, kan du fortsätta vara medlem om du byter arbetsinriktning, vilken service och tjänster ingår i medlemskapet, har facket en egen akassa, får du tillgång till en inkomstförsäkring genom ditt medlemskap etc? Det är dessa och ett antal andra frågor som vi hjälper dig med. Framförallt är det viktigt att att du väljer ett medlemskap som säkerställer att du är helt skyddad ifall du plötsligt skulle stå utan ett jobb. Så se till att gå med i en akassa så att du är skyddad och får grundläggande ersättning från staten och därefter väljer du ett fackförbund som har just Inkomstförsäkring

Vi visar snabbt och enkelt på denna sidan vilka fackförbund som erbjuder vad och vilka övriga tjänster som du erbjuds genom ditt medlemskap i facket.


Fackförbund

Utan kollektivavtal finns ingen trygghet. Utan fackförbund finns inget kollektivavtal. Utan medlemmar finns inget fackförbund. Är du medlem i facket fackförbund? Om arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen inte kan enas om en lösning har den centrala arbetstagarorganisationen – fackförbundet – rätt att på begäran förhandla med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren företräds då av sin organisation på central, nationell nivå. En annan drivkraft kan vara ett fackförbunds bedömningar av hur förbundet bäst företräder sina medlemmar – att driva frågor till central förhandling kan vara en sådan bedömning. Ett fackförbund kan vilja motivera organisationens existens inför medlemmarna genom att sträva efter förhandlingstillfällen för att där försöka höja lönerna.

Gå med i facket

Gå med i facket, den som är medlem i en facklig organisation avtalet bara skulle gälla för medlemmar riskerar anställda påtryckningar från arbetsgivaren att inte gå med i facket. Fackligt behövs och är till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Det vet du som är fackligt aktiv, Bästa sättet att visa det är att alla är med i facket. Den fackliga grundidén är att om du och dina kompisar på jobbet sluter er samman i en förening, ett fack, och gemensamt kräver bättre villkor blir det svårare för arbetsgivaren att säga nej.

Vad är facket

Facket finns för att ta tillvara dina intressen på den svenska arbetsmarknaden. Vi finns för att se till att ditt arbetsliv blir så bra som möjligt. Varje medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp på fackföreningens grundlag – Fackförbund – att aldrig någonsin arbeta till sämre lön eller villkor än de vi kommit överens om i föreningen.

Varför facket

 1. Trygghet : Det är viktigt att känna trygghet i sin anställning och veta att det finns stöd om man behöver.
 2. Råd inför anställningen : Vet du vilken anställning du förhandlar om? Har du koll på skillnaden mellan ferieanställning och semesteranställning? Vilken lön kan du begära?
 3. Råd och stöd vid löneförhandling : För att du ska lyckas i din löneförhandling krävs att du är förberedd och påläst, både vad gäller argument och lönestatistik.
 4. Dina anställningsvillkor : Väldigt mycket av det som vi i dag tar för givet, som till exempel ersättningsvillkor vid sjukdom, tjänstepension, ferier, övertidsersättning med mera, är reglerat i kollektivavtal.
 5. Möjlighet att påverka dina arbetsvillkor : Lön och arbetstid är två fackliga kärnfrågor som hanteras både centralt och lokalt. Det innebär att du som medlem har direkt möjlighet att påverka dessa frågor.
 6. Opinionsbildning : Fackets uppgift i dagens samhälle handlar till stor del om opinionsbildning och lobbyverksamhet.
 7. Inkomstförsäkring : fackförbunden har tecknat en kollektiv inkomstförsäkring som en förmån i ditt medlemskap.
  Hitta facket




  Varför behövs facket?

  Facket är som handen som möjliggör för förändring. Ensam är du den svage, det ensamma fingret som petar på och pekar mot arbetsgivaren. Tillsamman blir vi flera fingrar som tillsammans skapar en knuten näve som med sin kraft och styrka på riktigt kan påverka. Fackförbundens vara eller inte vara består i deras organisering av de arbetsföra och facken jobbar uteslutande med att försöka styra upp en bättre arbetsplats för dig som anställd. Skulle det mot förmodan vara så att facket tappar många medlemmar inom något organisationsområde, ja då tappar styrande förbund möjligheten att få vara med vid förhandlingsbordet, något som vore ytterst olägligt för ett fackförbund.
  Genom att du blir medlem i facket får du trygghet tillsammans med andra, något som gynnar såväl dig som dina kollegor och medarbetare. Känns det inte skönt att veta att du i ditt hörn har en aktör som gör allt i sin makt för att säkerställa att din intjäningspotential, ditt föräldraskap, din arbetsmiljö och ditt arbetsliv ska förbättras på såväl kort som lång sikt. Tänk själv hur svårt det skulle vara att diskutera med din arbetsgivare och försöka få till de större förändringar som du kan tänkas ha förväntningar om gällande exempelvis semesterersättning, löneutveckling osv.
  Då kommer du troligen inte kunna få till alla de förändringar som du hoppas på. In kommer så facket och genom sin förhandlingsrätt öppnas för att du faktiskt kan få gehör hos din arbetsgivare på riktigt, för visst vill du ha rätt löner och villkor. Därutöver har på facket specialistkompetens som kan hjälpa dig med allt från sakfrågor och arbetsrelaterade ärenden till råd och stöd kring saker som rör din arbetsplats. Ser du till att bli medlem i facket blir ni ytterligare en på din arbetsplats som tar ställning för en mer reglerad och bättre arbetsmarknad och lyckas facket få in ett kollektivavtal på din arbetsplats är du dessutom extra skyddad av lagar och regler som din arbetsgivare måste förhålla sig till.
  Om din anställning ligger under ett kollektivavtal, kan du genom ditt medlemskap i facket få än mer fördelaktiga förhandlingar kring exempelvis din tjänste pension. Kollektivavtalet är inget som ingår i ditt medlemskap men ju fler på din arbetsplats som går med i facket, desto starkare blir fackförbundets möjlighet att tvinga fram ett kollektivavtal på din arbetsplats. Utöver ovan så är det också så att facket kontinuerligt driver diverse politiska frågor och genom sin avdelning för Politik, Opinion och Påverkan kan exempelvis Unionen framgångsrikt bedriva påverkan på sådant som rör arbetsmarknadslagstiftning och liknande hos såväl Regering som Riksdag.

  Vad kostar det?

  Det är lite olika beroende på vilket fackförbund som du väljer att gå med i men här på denna sida får du färsk information vad medlemskap i de olika förbunden kostar. De lite större förbunden tenderar att vara lite billigare eftersom den stora mängden medlemmar säkerställer bra intäkter till förbundet. Unionen till exempel kostar 225:- i maxtaxa för sitt medlemskap då de idag är runt 620 000 medlemmar.

  Vilket fackförbund ska jag vara med i?

  Till att börja med får du skilja på centralorganisationer och fackförbund. Det finns idag ett antal olika centralorganisation som organiserar de olika facken och de fackförbunden i sig som du kan medlem i. PÅ den svenska marknaden finns det idag tre stora centralorganisationer; TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) och LO (Landsorganisationen). De fackförbund som är med i centralorganisationerna organiserar sina medlemmar utifrån olika förutsättning. TCO-föreningarna exempelvis Unionen, ST, Vision etc organiserar sina medlemmar utifrån din arbetsplat och din jobbeskrivning. Är du således en tjänsteman inom privat sektor kan du vara medlem i Unionen. Jobbar du inom staten kan du vara med i ST. Som plåtslagare ska du vara med i IF Metall och inte Unionen, men jobbar du exempelvis som ekonomiansvarig på en plåtslagarfirma, kan du troligen vara med i Unionen ändå. Byter du plötsligt jobb så kanske du inte då inte längre kan vara medlem i ett TCO-förbund då ditt fack inte längre kan organisera dig. Då får du byta till ett annat fack som passar ditt arbete. Fackförbunden som är samlade i SACO organiserar sina medlemmar utifrån utbildningsgrad. Är du exempelvis jurist eller ekonom så kan du vara med i Jusek under hela ditt yrkesverksamma liv då din akademiska utbildning gör att du alltid kan vara organiserad hos Jusek. Byter du arbete och hamnar på en annan arbetsplats inom en annan bransch så kan du ändå vara kvar i ditt fackförbund. Det finns ju dock en hel del yrken som faller in under ett antal olika kategorier. Detta innebär att du kan vara medlem i ett antal olika fackförbund och då kan det ju bli svårt att välja. Då kan du ju med fördel undersöka de olika fackförbunden erbjuder dig i sitt medlemskap och är det också så att du kanske söker det där lilla extra i ditt medlemskap (utbildningar, nätverksmöjligheter, coaching etc), ja då är det ju verkligen fördelaktigt om du ser över vad ditt medlemskap i facket ger dig.

  Hur väljer jag då vilket fackförbund som jag ska tillhöra?

  Det finns ett antal faktorer som är viktiga för dig att ta ställning till, exempelvis pris, medlemsförmåner och tjänster, antal fackligt anslutna på din arbetsplats etc. Samtliga dessa delar kan inverka på ditt val av medlemskap i ett fackförbund. Se därför till att läsa in dig ordentligt och jämföra och har du frågor rekommenderar vi att du ställer de här i kommentarsfältet eller kontaktar förbundet direkt. Du ska genom ditt medlemskap i facket känna trygghet och framförallt dessutom känna att du har förtroende för facket representater, ombudsmän och förtroendevalda så att du när du verkligen behöver hjälp, känner att du har den tyngd dina förhandlingar med arbetsgivare kräver. Vissa förbund är dessutom kan politiskt aktiva för en viss inriktigt som inte stämmer överens med dina egna motiv vilket så klart också kan påverka ditt beslut. Ja som du märker är det inte helt lätt men vad vi på bli medlem i facket försöker göra är att lotsa dig rätt i den djungel som är fackligt medlemskap. 

  Stockholms län
  Upplands Väsby
  Vallentuna
  Österåker
  Värmdö
  Järfälla
  Ekerö
  Huddinge
  Botkyrka
  Salem
  Haninge
  Tyresö
  Upplands-Bro
  Nykvarn
  Täby
  Danderyd
  Sollentuna
  Stockholm
  Södertälje
  Nacka
  Sundbyberg
  Solna
  Lidingö
  Vaxholm
  Norrtälje
  Sigtuna
  Nynäshamn Uppsala län
  Håbo
  Älvkarleby
  Knivsta
  Heby
  Tierp
  Uppsala
  Enköping
  Östhammar Södermanlands län
  Vingåker
  Gnesta
  Nyköping
  Oxelösund
  Flen
  Katrineholm
  Eskilstuna
  Strängnäs
  Trosa Östergötlands län
  Ödeshög
  Ydre
  Kinda
  Boxholm
  Åtvidaberg
  Finspång
  Valdemarsvik
  Linköping
  Norrköping
  Söderköping
  Motala
  Vadstena
  Mjölby Jönköpings län
  Aneby
  Gnosjö
  Mullsjö
  Habo
  Gislaved
  Vaggeryd
  Jönköping
  Nässjö
  Värnamo
  Sävsjö
  Vetlanda
  Eksjö
  Tranås Kronobergs län
  Uppvidinge
  Lessebo
  Tingsryd
  Alvesta
  Älmhult
  Markaryd
  Växjö
  Ljungby Kalmar län
  Högsby
  Torsås
  Mörbylånga
  Hultsfred
  Mönsterås
  Emmaboda
  Kalmar
  Nybro
  Oskarshamn
  Västervik
  Vimmerby
  Borgholm Gotlands län
  Gotland Blekinge län
  Olofström
  Karlskrona
  Ronneby
  Karlshamn
  Sölvesborg Skåne län
  Svalöv
  Staffanstorp
  Burlöv
  Vellinge
  Östra Göinge
  Örkelljunga
  Bjuv
  Kävlinge
  Lomma
  Svedala
  Skurup
  Sjöbo
  Hörby
  Höör
  Tomelilla
  Bromölla
  Osby
  Perstorp
  Klippan
  Åstorp
  Båstad
  Malmö
  Lund
  Landskrona
  Helsingborg
  Höganäs
  Eslöv
  Ystad
  Trelleborg
  Kristianstad
  Simrishamn
  Ängelholm
  Hässleholm Hallands län
  Hylte
  Halmstad
  Laholm
  Falkenberg
  Varberg
  Kungsbacka Västra Götalands län
  Härryda
  Partille
  Öckerö
  Stenungsund
  Tjörn
  Orust
  Sotenäs
  Munkedal
  Tanum
  Dals-Ed
  Färgelanda
  Ale
  Lerum
  Vårgårda
  Bollebygd
  Grästorp
  Essunga
  Karlsborg
  Gullspång
  Tranemo
  Bengtsfors
  Mellerud
  Lilla Edet
  Mark
  Svenljunga
  Herrljunga
  Vara
  Götene
  Tibro
  Töreboda
  Göteborg
  Mölndal
  Kungälv
  Lysekil
  Uddevalla
  Strömstad
  Vänersborg
  Trollhättan
  Alingsås
  Borås
  Ulricehamn
  Åmål
  Mariestad
  Lidköping
  Skara
  Skövde
  Hjo
  Tidaholm
  Falköping Värmlands län
  Kil
  Eda
  Torsby
  Storfors
  Hammarö
  Munkfors
  Forshaga
  Grums
  Årjäng
  Sunne
  Karlstad
  Kristinehamn
  Filipstad
  Hagfors
  Arvika
  Säffle Örebro län
  Lekeberg
  Laxå
  Hallsberg
  Degerfors
  Hällefors
  Ljusnarsberg
  Örebro
  Kumla
  Askersund
  Karlskoga
  Nora
  Lindesberg Västmanlands län
  Skinnskatteberg
  Surahammar
  Kungsör
  Hallstahammar
  Norberg
  Västerås
  Sala
  Fagersta
  Köping
  Arboga Dalarnas län
  Vansbro
  Malung-Sälen
  Gagnef
  Leksand
  Rättvik
  Orsa
  Älvdalen
  Smedjebacken
  Mora
  Falun
  Borlänge
  Säter
  Hedemora
  Avesta
  Ludvika Gävleborgs län
  Ockelbo
  Hofors
  Ovanåker
  Nordanstig
  Ljusdal
  Gävle
  Sandviken
  Söderhamn
  Bollnäs
  Hudiksvall Västernorrlands län
  Ånge
  Timrå
  Härnösand
  Sundsvall
  Kramfors
  Sollefteå
  Örnsköldsvik Jämtlands län
  Ragunda
  Bräcke
  Krokom
  Strömsund
  Åre
  Berg
  Härjedalen
  Östersund Västerbottens län
  Nordmaling
  Bjurholm
  Vindeln
  Robertsfors
  Norsjö
  Malå
  Storuman
  Sorsele
  Dorotea
  Vännäs
  Vilhelmina
  Åsele
  Umeå
  Lycksele
  Skellefteå Norrbottens län
  Arvidsjaur
  Arjeplog
  Jokkmokk
  Överkalix
  Kalix
  Övertorneå
  Pajala
  Gällivare
  Älvsbyn
  Luleå
  Piteå
  Boden
  Haparanda
  Kiruna